Poštovane kolege i koleginice,

Informativni portal nastavakstudija.com osnovali su pre svega predstavnici studenata strukovnih i akademskih studija u raznim telima i organima Ministarstva prosvete (Nacionalni savet za visoko obrazovanje, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta, SKASSS, Studentski parlamenti itd.) sa ciljem da Vas informišemo o mogućnostima nastavka studija (upisom na 2. 3. ili 4. godinu osnovnih akademskih studija na fakultetima kao što su:

Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (MEF),
Beogradska bankarska akademija (BBA),
Fakultet za poslovne studije i pravo (FPSP),
Fakultet za strateški i operativni menadžment (FSOM)

Popunite sada predprijavu i rezervišite svoje mesto na vreme, jer po statutima visokoškolskih ustanova i KAPK-a svaki studijski program je ograničen broj studenata po godini.

Steknite akademsko zvanje "DIPLOMIRANI" ekonomista, menadžer, pravnik, inženjer, informatičar i slično, i ostvarite (240 akademskih ESPB) čime stičete mogućnost upisa master akademskih studija na bilo kom državnom ili privatnom fakultetu.

Na ovaj način rešili smo probleme studenata strukovnih studija, jer se nažalost strukovne studije u Srbiji tretiraju kao studije drugog reda, potcenjene su i svršeni studenti osnovnih strukovnih studija imaju 6.1 stepen stručne spreme, a specijalističkih strukovnih 6.2 iako imaju 240 ESPB i jos veći problem je taj što nakon specijalističkih strukovnih studija ne postoji mogućnost daljeg školovanja i zato je najbolje rešenje da se nakon završenih trogodišnjih strukovnih studija upiše 4. godina akademskih studija na jednom od gore 4. pomenuta fakulteta, odaberite visoku školu koju trenutno pohađate ili ste završili na linku OVDE